Kako se liječi

Bolest nije sasvim izlječiva, ali tijekom života zapažaju se oscilacije simptoma kada treba manja doza lijekova ili ih uopće ne treba. S godinama života simptomi bolesti postaju blaži.

Ne postoji uzročno liječenje nego se lijekovima utječe na simptome bolesti tako da bolesnici uredno funkcioniraju. Najteži simptom narkolepsije je dnevna pospanost. Nekada se za to davao amfetamin na recept.

Danas postoji nekoliko uspješnih lijekova za pobijanje dnevne pospanosti kao što su modafinil, metilfenidat, natrijev oksibat. Za ublažavanje simptoma katapleksije kao i halucinacija kod uspavljivana te paraliza u spavanju na raspolaganju je više lijekova iz grupe antidepresiva. Jedan dio bolesnika s narkolepsijom pati i od nesanice koja se regulira hipnoticima.

Neki od lijekova mogu imati i nuspojave o čijem odabiru i kombinaciji mora brinuti liječnik somnolog - specijalist za medicinu spavanja.

Kod uvođenja terapije potrebno je određeno vrijeme prilagodbe na lijek i odabira optimalne doze.